กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

สถานการณ์ประจำวัน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ขอรายงานสถานการณ์ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานรายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายธิติวัฒน์ สิริโรจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายธิติวัฒน์ สิริโรจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนกำแพงเพชร กิโลเมตร ที่ 0.300 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ สิริโรจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดการแข่งขันฟุตบอล “เจนิฟู้ด คัพ 2020 ภาคเหนือตอนล่าง” ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมข้อราชการผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 จากนั้นเวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอานนท์ ทั่งทอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวชนกนันท์ สอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นายธิติวัฒน์ สิริโรจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสาธิตการจัดการภายในชุมชน เรื่องการช่วยเหลือและรับมือกรณีเกิดภาวะวิกฤต ภัยพิบัติ อัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารรรเทาสาธารณภัยสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม
ประกาศแจ้งเตือนภัย
กองอำนายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.ก) แจ้งว่าได้พบพายุโซนร้อน "โพดุล" บริเวณทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตะ มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหล่ำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และจะเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีผลกระทบในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
ประมวลภาพกิจกรรม