กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสง ฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
นายพล เชื้อทหาร
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด

ป้ายประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด :
DDD.psd ( 71.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
DDD.jpg ( 2.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 458 ครั้ง)